Categorie archieven: 2.3

2.3  

Structuur van het vak

De student kan beeldend onderwijs koppelen aan relevante culturele thema’s en is in staat om ( voor diverse groepen) n.a.v. actuele gebeurtenissen beeldende activiteiten te ontwikkelen.

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Presentatie:
De student selecteert een aantal beeldende lesactiviteiten in relatie tot een relevant cultureel thema en kan deze lessen integreren in de leerlijn beeldend onderwijs. De student beoordeelt de selectie en de rol van het beeldend onderwijs binnen het thema.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Portfolio:
De student ontwikkelt een onderwijsaanbod beeldend onderwijs in relatie tot een relevant cultureel thema, en kan de lessen integreren in de leerlijn beeldend onderwijs. De student voert het onderwijs uit en evalueert zijn onderwijs. De student verantwoordt de selectie en de rol van het beeldend onderwijs binnen het thema.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

Inhoud, kennis en vaardigheden

Kennis van:
- relevante culturele thema’s en actualiteit
Vaardigheden
De student:
- kan een beeldend leerarrangement ontwerpen, afgestemd 
  op de culturele thema’s en actualiteit in de klas, rondom de 
  school, in het land of de wereld in relatie met de 
  belevingswereld van de kinderen

Didactiek van pabodocent:

De docent demonstreert hoe een cultureel thema of een actualiteit gekoppeld kan worden aan beeldend onderwijs en de leerlijn daarin.
De docent laat good practices analyseren.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken
Communiceren
ICT-geletterdheid
Sociale en culturele vaardigheden

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 7 nabeschouwen en evalueren.
Hoofdstuk 9 waarneming, beeldbeschouwing en cultuureducatie.
Hoofdstuk 10: aanbod en samenhang.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 6 beeldbeschouwen met kinderen.
Hoofdstuk 7 orde op zaken bij beeldonderwijs.