Categorie archieven: 3.4

3.4

Het vak en de leerlingen     

De student kan inspelen op het gegeven dat   leerlingen buiten de basisschool mede gevormd worden door de hedendaagse beeldcultuur op televisie, internet en via andere media.

Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Opdracht:
De student kan digitale beelden zoeken en categoriseren op de verschillende functies van beelden en plaatst dit in een digitale omgeving.
De student kan zelf beelden manipuleren middels software.
De student maakt een beeldverhaal(digital story) als onderdeel van een beeldende les.
Student kan vanuit input uit hedendaagse beeldcultuur een methodeles herontwerpen, waarbij de nieuwe media leidend is.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Opdracht:
De student kan digitale beelden zoeken en categoriseren op de verschillende functies van beelden en plaatst dit in een digitale omgeving.
De student kan zelf beelden manipuleren middels software.
De student presenteert een zelfgemaakt beeldverhaal(digital story) waar de opvatting van de student over de invloed van beelden in deze tijd zichtbaar wordt
Student kan vanuit input uit hedendaagse beeldcultuur een methodeles herontwerpen, waarbij de nieuwe media leidend is.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- de functies van beelden en de invloed op de leerlingen
- hedendaagse beeldcultuur
- het competentiemodel van mediawijsheid
Vaardigheden
De student:
- herkent in de leefomgeving van de leerlingen de 
  invloed van hedendaagse beeldcultuur
- kan de competentie ‘begrip’ van mediawijsheid  
  inzetten

Didactiek van pabodocent:

De docent laat onderzoeken op welke wijze de media, reclame, internet gebruikt kunnen worden in een les beeldend onderwijs.
De docent stimuleert de studenten actualiteiten te gebruiken in de les beeldend onderwijs.
De docent stimuleert studenten om een beeldverhaal te maken.
De docent demonstreert de technieken met digitale media in relatie tot de beeldende lespraktijk.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken 
Communiceren
ICT-geletterdheid 
Sociale en culturele vaardigheden

Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 1 mens en beeld.
Hoofdstuk 14.4 onderzoek naar de kwaliteit van cultuureducatie binnen en buiten school.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 8 de rijke praktijk.