4.1

Samenhang met andere vakken

De student kan visies op beeldend onderwijs en cultuuronderwijs koppelen aan visies op leren van leerlingen (zoals leren in een rijke leeromgeving, sociaal constructivisme, de leerstijlen van Kolb, meervoudige intelligenties) en de visie van de school.


Toetsingsmogelijkheid beperkt:

Essay:
De student analyseert gegeven visies en de leertheorie en brengt deze in relatie tot de bestaande visies op beeldend onderwijs. De student construeert op basis van de analyse een persoonlijke visie op beeldend onderwijs.

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

Essay:
De student analyseert gegeven visies en de leertheorie en brengt deze in relatie tot de bestaande visies op beeldend onderwijs. De student selecteert passende concepten en construeert op basis van de analyse een visie voor beeldend onderwijs passend bij de school. Hij legt hierbij een relatie met zijn persoonlijke visie.

Taxonomie van Bloom:

Onthouden, Begrijpen, Toepassen, Analyseren, Evalueren, Creëren

 Inhoud: kennis en vaardigheden

Kennis van:
- relevante visies op leren van leerlingen voortkomend uit  
  generieke kennisbasis
- begrippen voor kunstanalyse, beeldbeschouwen vanuit   
  kunsthistorische invalshoeken
Vaardigheden
De student: 
- analyseert visies op leren 
- construeert zijn persoonlijke visie in relatie met 
  de school en vergelijkt deze met bestaande visies op beeldend 
  en cultuuronderwijs

Didactiek van pabodocent:

De docent levert verschillende praktijkvoorbeelden die door de studenten besproken en geanalyseerd kunnen worden. 
De docent stelt vragen hoe de school de kwaliteit van beeldend onderwijs borgt.
De docent stelt de relatie tussen gestelde visies op leren, de schoolvisie en beeldend onderwijs en cultuuronderwijs ter discussie.

21ste eeuwse vaardigheden:

Probleemoplossend vermogen
Samenwerken
Creativiteit
Kritisch denken 
Communiceren
ICT-geletterdheid
Sociale en culturele vaardigheden 

 Literatuur:

Onna,J.van & Jacobse,A.(2013). Laat maar zien. Groningen: Noordhoff Uitgevers  
Hoofdstuk 14 onderzoek.
Schasfoort,B.(2012). Beeldonderwijs en didactiek. Groningen: Noordhoff Uitgevers 
Hoofdstuk 1 beeldonderwijs. 
Hoofdstuk 6.5 de breedte van het onderwijs. 
Hoofdstuk 7, orde op zaken.

 

Geef een reactie