Toetsingsmogelijkheid beperkt:

PORTFOLIO:

De student presenteert zijn ontwerp en uitvoering van een op de school afgestemd beeldend onderwijsarrangement vanuit de culturele omgeving voor een bepaalde doelgroep, aan de hand van een thema, waarbij meerdere vakken een plaats krijgen. De inhouden worden gerelateerd aan een beeldende leerlijn. De student doet een voorstel voor een presentatie van het gemaakte werk van de leerlingen. De student verantwoordt zijn keuzes en reflecteert op proces en product en benoemt de relatie met gefundeerde eigen opvattingen over het beeldend onderwijs.

 

Toetsingsmogelijkheid uitgebreid:

PORTFOLIO-ASSESSMENT: De student presenteert zijn ontwerp en uitvoering van een op de school afgestemd beeldend onderwijsarrangement vanuit de culturele omgeving voor een bepaalde doelgroep, aan de hand van een thema, waarbij meerdere vakken een plaats krijgen. De student organiseert een presentatie van het gemaakte werk van de leerlingen in de praktijk. De inhouden worden gerelateerd aan een beeldende leerlijn. De student verantwoordt zijn keuzes en aanpak. Op basis daarvan formuleert en levert de student een advies aan de schoolorganisatie over de voortzetting van dit (aangepast) onderwijsarrangement betreffende inzet relevant buitenschools beeldend aanbod. De student reflecteert op proces en product en benoemt de relatie met gefundeerde eigen opvattingen over het beeldend onderwijs.